Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Actualització fiscal i comptable- Consorci 2017

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

- Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables.

- Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic.

- Conèixer les novetats legislatives més destacades.

- Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives.

- Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions.

 

Continguts:

1. Novetats en l'àmbit de l'IVA.

2. Novetats en l'àmbit del l'Impost Sobre Societats.

3. Novetats en l'àmbit de l'IRPF.

4. Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l'exercici.

5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l'exercici.

6. Altres novetats fiscals.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Actualització fiscal i comptable- Consorci 2017 07/05/2018 a 23/05/2018 15h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV