Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anglès A.1- FOAP 2017

REQUISITS D'ACCÈS:

2n curs ESO o equivalent a efectes acadèmics o professionals

 

 

CONTINGUTS:

1. Continguts lèxic-semàntic

              Vocabulari bàsic

              Formació de paraules freqüents

              Antònims

              Abreviacions

              Verbs amb partícules d’ús freqüent

 2. Continguts gramaticals

             Oració

             Nombres i adjectius

             Determinants

             Pronoms

Verbs

Adverbis

Enllaços

3. Continguts ortogràfics

4. Continguts fonètics i fonològics

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anglès A.1- FOAP 2017 05/12/2017 a 19/02/2018 190h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV