Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions (SSCS0208_2)- FOAP 2017

 

REQUISITS D'ACCÈS

 

ESO / EGB, o Prova de nivell de competències publicada pel SOC.

 

 

CONTINGUTS:

MF1016_2: Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100h)

· UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents (30h)

· UF0128: Suport en l’organització d’activitats per a persones dependents en institucions (70h)

MF1017_2: Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions (70h)

MF1018_2: Intervenció en l’atenció sociosanitaria en institucions (70h)

MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h)

· UF0129: Animació social de persones dependents en institucions (30h)

· UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions (50h)

· UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions (50h)

MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció sociosanitaria a persones dependents en institucions (SSCS0208_2)- FOAP 2017 05/12/2017 a 15/05/2018 450h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV