Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Disseny de programacions didàctiques per a formadors - Consorci 2016-2017

 

 

Lloc d’impartició:

ESCOLA JOVIAT

Folch i Torres, 5-13

08241 MANRESA

 

Objectius generals:

 

- Conèixer els principals elements necessaris per a un correcte disseny d'un curs de formació.

- Conèixer i identificar les característiques que es donen en el procés d’ensenyament -aprenentatge.

- Descripció dels objectius específics que es pretén aconseguir amb l'acció formativa

 

Objectius específics:

- Aplicar les tècniques i habilitats de programació didàctica en el disseny d’un procés d’ensenyament -aprenentatge.

- Saber elaborar els objectius d’una accformativa

- Aplicar els criteris per a la selecció dels continguts en funció dels objectius

- Saber escollir la metodologia adequada adaptada als objectius i continguts de l’acció formativa i al grup al qual es dirigeix

- Conèixer i saber seleccionar els recursos didàctics existents

- Conèixer els principals sistemes d’avaluació


Continguts:

1. El Procés d’ensenyament -aprenentatge.

1.1. El Procés d’ensenyament -aprenentatge. en la Formació d’adults

1.2. Característiques de l’Alumnat Adult i Aprenentatge

1.3. La Relació Formació Treball

1.4. El Diagnòstic Inicial: el Grup d’aprenentatge

1.5. L’Anàlisi del Treball: La seva Importància en la Formació

2. Programació didàctica

2.1. Definició de Programació i Finalitat de la Programació

2.2. Elements de la Programació

2.3. La unitat didàctica

2.4. L’organització espai-temporal de la unitat didàctica

2.5. Objectius: ¿Com Formular Objectius?

2.6. Classificació dels Objectius i Taxonomies

2.7. Les competències bàsiques

2.8. Continguts Formatius: Criteris per a Seleccionar Continguts

2.9. Tècniques de Seqüenciació de Continguts

2.10. Metodologia, Classificació de Mètodes Didàctics:

2.11. Metodologies Centrades en la Transmissió de la Informació

2.12. Metodologies Centrades en els Processos d’Aplicació

2.13. Metodologies Centrades en l’Activitat de l’Alumnat

2.14. Els temes transversals

2.15. Recursos Didàctics: Selecció i Classificació

 

2.16. Avaluació

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Disseny de programacions didàctiques per a formadors - Consorci 2016-2017 27/11/2017 a 30/11/2017 15h. de 18:00 a 20:00
dilluns, dimecres i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV