Sol·licitud de preinscripció

 • 1Seleccioni les unitats formatives
 • 2Dades generales
 • Confirmació

Malalts terminals i cures pal·liatives- Consorci 2017/18

 

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

L'objectiu general del curs és aportar coneixements als professionals sanitaris d'infermeria sobre l'essència de l'atenció pal·liativa al final de la vida. Aportar coneixements sobre el control simptomàtic i sobre les cures necessàries en el pacient pal·liatiu. Les cures infermers es centren en la persona i en el seu entorn per poder establir un pla de cures personalitzat és imprescindible establir una relació d'ajuda i per a això explorarem les actituds i tècniques pròpies del counselling. També és un objectiu del curs explorar el fenomen del burnout en els professionals i com prevenir-lo.

Continguts:

 1. Introducció: definició de cures pal·liatives, bases de la intervenció, instruments bàsics, objectius de l'atenció pal·liativa, pacient pal·liatiu, coordinació entre els diferents nivells assistencials.
 2. Control de símptomes: principis generals. Principals símptomes al pacient pal·liatiu.
 3. Cures d'infermeria. situació últims dies.
 4. Suport emocional i social en cures pal·liatives. Counselling.
  1. suport al pacient
  2. suport a la família
  3. suport al professional: SDME de burnout
 5. Dilemes ètics.
 6. Equip multidisciplinar

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Malalts terminals i cures pal·liatives- Consorci 2017/18 11/04/2018 a 09/05/2018 25h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV