Cercador de Formació

 Cursos Programats

Títol de Certificat de Professionalitat Itinerari Finançament Data d'inici Data finalització +informació
Neteja, desinfecció i esterilització en la indústria farmacèutica Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 27/09/2019
Tècniques de venda i formació venedors- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 16/09/2019 10/10/2019
Màrqueting- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 17/09/2019 10/10/2019
Posicionament Web SEO/SEM - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 26/09/2019 03/12/2019
Classificació i mètodes d'elaboració de formes farmacèutiques Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 30/09/2019 11/10/2019
Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 02/10/2019 21/10/2019
Emmagatzematge, estocs i trameses- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 03/10/2019 29/10/2019
Serveis assistencials en salut mental- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 08/10/2019 19/11/2019
Comerç electrònic i botiga virtual- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 09/10/2019 15/11/2019
Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 14/10/2019 25/10/2019
Promoció i negoci a través de les xarxes socials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 15/10/2019 26/11/2019
Atenció a la diversitat: TDA- Consorci 2018/2019 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 15/10/2019 07/11/2019
Comptabilitat avançada- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 16/10/2019 02/12/2019
Nòmines i Seguretat Social (Nivell II)- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 20/11/2019
Educació de la veu - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 21/10/2019 21/11/2019
Analítica web i pla de màrqueting digital- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 23/10/2019 29/11/2019
Operacions bàsiques en planta química Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 19/11/2019
Resolució de conflictes i mediació escolar- Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 28/10/2019 27/11/2019
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 06/11/2019 27/11/2019
Atenció a la diversitat: AUTISME- Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci 11/11/2019 02/12/2019
Control i gestió de la qualitat de la industria química i afins Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 20/11/2019 03/12/2019
Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508_1)- FOAP 2019/20 Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1)- FOAP 2019/20 Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Anglès B1 - FOAP 2019/20 Idiomes Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Anglès A2 - FOAP 2019/20 Idiomes Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Anglès A1 - FOAP 2019/20 Idiomes Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Tècniques de relaxació- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Primers auxilis - Consorci 2018/2019 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Manipulació d'aliments- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Ergonomia i higiene postural- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Nòmines i Seguretat Social (Nivell I)- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Gestió de recursos humans- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Gamificació: aplicació a les empreses- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Psicomotricitat en l'ensenyament - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Ciberbullying: intervenció socioeducatiuva- Consorci 2018/19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Salut i exercici físic per l'esquena- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Intervenció socioeducativa en casals gent gran- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Condicionament físic per la tercera edat- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Aproximació a la salut mental- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre societats (IS)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre el valor afegit (IVA)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Actualització socio-laboral- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció i venda en establiments comercials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comerç electrònic en dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Com el·laborar un pla de màrqueting digital- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Canals de promoció i publicitat en els dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208_2)- FOAP 2019/20 Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Actualització fiscal i comptable- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comunicació i publicitat - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Coeducant en el pati - Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat informatitzada- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions - Consorci 2019/20 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Operacions auxiliars de muntatges i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108_1) -Consorci 2019/20 Informàtica Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar