Àrea informàtica

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ  

TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (SMIX)

Aquests estudis capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxa fixes i mòbils, serveis d’internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Tota la informació del cicle aquí  

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (ASIX) PERFIL PROFESSIONAL CIBERSEGURETAT. DUAL

Aquests estudis capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics, garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis del sistema, amb la qualitat exigida i d’acord amb la reglamentació vigent. D’altra banda, es forma un professional per ser capaç d’analitzar seguretat i proposar solucions de ciberatacs detectats, reconeixent-ne l’origen i motius; definir i implementar un funcionament segur per als dispositius mòbils i d’altres (IoT), i assegurar els serveis de xarxa per garantir-ne la seguretat.

L’alumne treballarà a l’àrea d’informàtica d’entitats que disposin de sistemes per a la gestió de dades i infraestructura de xarxes (intranet, Internet i extranet).

Tota la informació del cicle aquí

 

TÈCNIC SUPERIOR EN DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB (DAW)

Aquests estudis capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tota la informació del cicle aquí

 

 

 


ÀREA INFORMÀTICA