Àrea Socio-Sanitària

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 

TÈCNIC EN ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (APD)

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Tota la informació del cicle aquí

 

 

TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (CAI)

Amb aquests estudis es poden proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si s’escau, com membre d’un equip de salut en l’assistència derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.

 

Tota la informació del cicle aquí 


CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

 

TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL (EI). DUAL

És competència general d’aquest tècnic superior dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

 Tota la informació del cicle aquí

 

 

 

 ÀREA SOCIO-SANITÀRIA