Sortides al finalitzar un Cicle Formatiu

SORTIDES AL FINALITZAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

Una vegada superat el Cicle Formatiu de Grau Mitjà els alumnes poden :

 • Incorporar-se al món laboral gràcies a l'especialització que reben en aquests ensenyaments.
 • Continuar estudiant:
 • Incorporant-se al Batxillerat, obtenint l'exempció d'un tant per cent d'hores en crèdits optatius i el treball de recerca.
 • Realitzar les Proves d'Accés a Cicles de Grau Superior, que és un examen que realitza el Departament d'Ensenyament i que una vegada superat permet l'accés a Cicles Formatius de Grau Superior de l'especialitat que s'ha presentat.
 • Realitzar un altre Cicle Formatiu, obtenint la convalidació de matèries.

SORTIDES AL FINALITZAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Una vegada superat el Cicle Formatiu de Grau Superior els alumnes poden :

 • Incorporar-se al món laboral gràcies a l'especialització que reben en aquests ensenyaments.
 • Continuar estudiant:
 • Incorporar-se a la Universitat amb accés directe a les diplomatures universitàries que corresponguin segons l'especialitat (sempre que s'obtingui la nota mínima demanada), sense haver de fer les PAU.

Els cicles formatius donen unes avantatges a l'hora de continuar estudis universitaris com :

 • Afrontar la carrera amb uns coneixements pràctics que segurament no veuran a la universitat.
 • Convalidacions automàtiques de crèdits universitaris que poden ser un 30% de la carrera.
 • Poder compaginar una carrera universitària amb una feina directament relacionada amb el què han i estan estudiant.