Els nostres trets diferencials

Experiència

Més de 50 anys formant.

Tutoria

Seguiment individualitzat i continu als alumnes i assessorament a les famílies.

Activitats culturals

Com a part de la formació acadèmica - professional.

Noves tecnologies i 3r. idioma

L'escola estimula el coneixement de les noves tecnologies i les llengües estrangeres.

Treball en equip

Amb un equip professional i estable i treball en equip per famílies professionals.

Vinculació amb el món empresarial

Prop d'un centenar d'empreses on fer pràctiques i borsa de treball pròpia.

Programa FP Reconeixement

Participació en aquest programa per a la validació d'experiència laboral.

Cursos de perfeccionament

Possibilitat d'ampliar la formació professional a través d'aquests cursos gratuïts (Departament de treball).

Certificacions acadèmiques

De valor afegit.

Qualitat

L'escola té la certificació ISO des de l'any 2002.