Formació

 
FORMACIÓ DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
 
Els Certificats de professionalitat permeten als treballadors obtenir un Diploma Oficial expedit per l'autoritat laboral, amb validesa acadèmica oficials i professional en l' ambit de la Unió Europea. Els seus continguts, dividits en mòduls i unitats formatives, desenvolupen de forma pràctica i amb exactitud les competències professionals associades a cadascun d'ells.
 
FORMACIÓ ONLINE
 
Oferim cursos online sobre diferents especialitats segons les necessitats de cada interessat.
 
FORMACIÓ A MIDA
 
Oferim propostes i solucions formatives a mida per donar resposta a les necessitats específiques de les empreses i dels seus treballadors.
 
 
FORMACIÓ SUBVENCIONADA
 
El nou sistema de la Fundació Tripartita permet que les empreses que formen els seus treballadors puguin recuperar, total o parcialment, les seves inversions en formació, mitjançant l'aplicació de bonificació en els seus butlletins de cotització a la Seguretat Social.