La nostra oferta formativa

Cursos Programats

Títol de Certificat de Professionalitat Itinerari Finançament Data d'inici Data finalització +informació
Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208_2)- FOAP 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel SOC 21/01/2019 30/09/2019
Atenció Sociosanitaria a persones dependents al domiciliI (SSCS0108_2) - Acord Marc 2018 Sanitat Subvencionat 100% pel SOC 21/01/2019 04/07/2019
Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110_2)- FOAP 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel SOC 28/01/2019 30/09/2019
Nòmines i Seguretat Social (Nivell II)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 06/02/2019 18/03/2019
Comerç electrònic i botiga virtual- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 20/02/2019 27/03/2019
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries - Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 25/02/2019 18/03/2019
Gestió de l'estrés - Consorcio 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 26/02/2019 21/03/2019
Comunicació i publicitat - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 26/02/2019 28/03/2019
Emmagatzematge, estocs i trameses- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 05/03/2019 28/03/2019
Atenció al malalt d'Alzheimer- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci 12/03/2019 11/04/2019
Anglès B.1.A- Consorci 2018/19 Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci 18/03/2019 15/05/2019
Nòmines i Seguretat Social Nivell Avançat- Consorci 2018-2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci 20/03/2019 22/05/2019
Analítica web i pla de màrqueting digital- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci 20/03/2019 22/05/2019
Anglès B.1.B- Consorci 2018/19 Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci 17/05/2019 03/07/2019
Impost sobre societats (IS)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Impost sobre el valor afegit (IVA)- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Actualització socio-laboral- Consorci 2018/19 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció i venda en establiments comercials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Màrqueting- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Promoció i negoci a través de les xarxes socials- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Pla de màrqueting per a dispositius mòbils- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comerç electrònic en dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Com el·laborar un pla de màrqueting digital- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Canals de promoció i publicitat en els dispositius mòbils - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat bàsica - Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat avançada- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Posicionament Web SEO/SEM - Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Actualització fiscal i comptable- Consorci 2018/2019 Administració Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Dificultats d'aprenentatge: detecció, prevenció i tractament - Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Resolució de conflictes i mediació escolar- Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció a la diversitat: TDA- Consorci 2018/2019 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció a la diversitat: AUTISME- Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Atenció a la diversitat: DISLÈXIA- Consorci 2018-19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Mètode globalitzat. Treball per projectes - Consorci 2018-19 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Coeducant en el pati - Consorci 2018-2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Aprenentatge cooperatiu: Curs d'actualització metodológica- Consorci 2018/2019 Educació Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Serveis assistencials en salut mental- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Comptabilitat informatitzada- Consorci 2018/2019 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Serveis assistencials a persones amb dependència- Consorci 2018/19 Sanitat Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Tècniques de venda i formació venedors- Consorci 2018/19 Informàtica Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar