La nostra oferta formativa

Cursos Programats

Títol de Certificat de Professionalitat Itinerari Finançament Data d'inici Data finalització +informació
Gestió de Projectes d'Implementació de CRM Informàtica Subvencionat 100% pel SOC 18/01/2022 31/03/2022
SSCG074PO- Teleassistència- TELEFORMACIO Sanitat Subvencionat Fundació Tripartita 18/01/2022 11/03/2022
SANP034PO- Salut, nutrició i dietètica -TELEFORMACIÓ Sanitat Subvencionat Fundació Tripartita 19/01/2022 16/02/2022
Anàlisi i control de costos AULA VIRTUAL Administració Subvencionat 100% pel Consorci 25/01/2022 17/02/2022
ADGG0208_UF0320 Aplicacions informàtiques de tractament de textos (WORD) MIXTE Administració Subvencionat 100% pel Consorci 31/01/2022 25/02/2022
Oper Source Back End Web Developer Informàtica Subvencionat 100% pel SOC 31/01/2022 29/04/2022
SANT109PO- Codificació clínica amb CIE-10- TELEFORMACIO Sanitat Subvencionat Fundació Tripartita 02/02/2022 16/03/2022
Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (IFCT0108) Informàtica Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110) Informàtica Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
FMEM010PO- Robòtica i programació aplicada a l'educació- ONLINE Educació Subvencionat Fundació Tripartita Per determinar Per determinar
Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili (SSCS0108) Sanitat Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Anglès B1A Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Anglès A2A Idiomes Subvencionat 100% pel Consorci Per determinar Per determinar
Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents (ADGG0508_1) Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar
Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408_1) Administració Subvencionat 100% pel SOC Per determinar Per determinar