Relacions amb les empreses

LA VINCULACIÓ AMB EL MÓN EMPRESARIAL: ELS ALUMNES VISITEN LES EMPRESES, LES EMPRESES ENS VISITEN
 
En l’àmbit de la col·laboració amb el món empresarial, la nostra escola posa molt d’èmfasi en la relació directa amb les empreses, per això és una pràctica habitual la realització de visites a empreses de diferents sectors productius, relacionades amb els diferents currículums dels cicles formatius que impartim.
 
L’objectiu comú d’aquestes visites és poder observar in situ diferents aspectes relacionats amb l’organització, processos productius i/o prestació de serveis de les empreses, sempre vinculats amb els aprenentatges dels diferents cicles.
Així mateix, i coincidint amb la diada de Sant Jordi, organitzem una Jornada de Xerrades Professionals on comptem amb la presència de responsables d’empreses que presenten diferents ponències enfocades a fer palès als nostres alumnes quins són els perfils professionals i/o competencials que demanen les empreses actualment.
 

La relació amb les empreses també inclou: