Treball

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

La Formació Professional combina als ensenyaments teòrics al centre educatiu amb l' experiència assolida a l'empresa tot recuperant la figura del aprenent. Entre altres avantatges, l'empresa té coneixement directe de les potencialitats de l'alumne, fomentant el relleu generacional en l'empresa.

Els nostres cicles inclouen formació en empreses de manera que comptem amb un gran nombre d' alumnes disposats a fer pràctiques. També Impartim cursos de Formació Ocupacional en diferents sectors i els alumnes també realitzen pràctiques a les empreses.

 

ALUMNES EN PRÀCTIQUES ( FCT )
 
Cicles formatius que s'estan realitzant en el nostre centre són:
 
Família Sanitària:
  • CFGM Cures d' Auxiliar d' Infermeria

Família Serveis Socioculturals i a la comunitat:

  • CFGM Atenció a persones en situació de dependència
  • CFGS Educació Infantil (Dual)

Família Informàtica:

  • CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
  • CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa perfil professional Ciberseguretat
  • CFGS Desenvolupament d' aplicacions web

Família administració i gestió:

  • CFGM Activitats Comercials
  • CFGS Administració i Finances

 

BORSA DE TREBALL
 
Gràcies a la nostra llarga trajectòria educativa, comptem amb una àmplia borsa de treball formada per perfils professionals de diferents sectors. A més, cada any realitzem cursos de Formació Ocupacional per a persones que estan en situació d'atur i les formem en diferents especialitats de manera que tenim contacte directe amb professionals en recerca de feina que poden ser d'interès per a les empreses.