Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208_2)- FOAP 2019/20

CONTINGUTS:

MF0973_1: Enregistrament de dades (90h)

MF0975_2: Tècniques de recepció i comunicación (90h)

MF0976_2: Operacions administratives comercials (160h):

              UF0349: Atenció al client en el procés comercial (40h)

              UF0350: Gestió administrativa del procés comercial (80h)

              UF0351: Aplicacions informàtiques de la gestió comercial (40h)

MF0977_2_ Llengua estrangera professional per a la gestió administrativa en la relació amb el client (90h)

MF0978_2: Gestió d’arxius (60h)

MF0233_2: Ofimàtica (190h):

 UF0319: Sistema operatiu, cerca de la información: internet/intranet i correu electrònic (30h)

 UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos (30h)

 UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul (50h)

 UF0322: Aplicacions informàtiques de base de dades (50h)

 UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfica d’informació (30h)

MP0079: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120 hores).

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Activitats administratives en la relació amb el client (ADGG0208_2)- FOAP 2019/20 06/11/2019 a 30/06/2020 800h. de 15:00 a 20:00
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV