Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Actualtizació en Cures Auxiliars d'Infermeria- PRESENCIAL

 Destinataris: Treballadors en actiu

Objectiu general:

- Reciclar i actualitzar els coneixements de les auxiliars d’infermeria hospitalaria. Objectius específics:
- Actualitzar el catàleg de funcions bàsiques que ha de desenvolupar una auxiliar d’infermeria.
- Dotar els professionals d'eines, recursos i tàctiques a l'hora d'atendre a les persones ateses i de mantenir
els espais higienitzats.
 
1. INTRODUCCIÓ.
1.1. Concepte Assistencial.
1.2. Comunicació eficaç.
2. HIGIENE I CONFORT DEL PACIENT.
2.1. Higiene del pacient autònom
2.2. Higiene del pacient enllita
2.3. Prevenció de les nafres
3. CURES AUXILIARS DE CATÉTERS, SONDES I DRENATGES
3.1. Actualització dels procediment
3.2. Evitar complicacions.
3.3. Disminuir riscs.
4. CURES AUXILIARS EN L’ADMINISTRACIÓ DE MEDICACIÓ.
4.1. Presentació de les formes farmacològiques.
4.2. La via oral.
4.3. La via enteral.
4.4. La via tòpica.
5. CURES AUXILIARS EN LA NUTRICIÓ.
5.1. Nutrició oral.
5.2. Nutrició enteral.
6. INTERVENCIÓ DE L’AUXILIAR EN LA PREVENCIÓ DE LA INFECCIÓ NOSOCOMIAL.
6.1. Recordatori històric.
6.2. Concepte d’infecció nosocomia
6.2.1. Infecció urinària
6.2.2. Infecció quirúrgica
6.2.3.Bacterièmia
6.2.4.Infecció respiratòria
6.3. Neteja, Desinfecció i Esterilització
6.4. Precaucions estàndards.
6.5. Aïllaments hospitalaris.
7. EL PACIENT PLURIPATOLÓGIC
7.1. Valoració cariològica
7.2. Valoració respiratòria
7.3. Valoració neurològica
7.4. Valoració digestiva
7.5. Valoració traumatològica
8. CURES AUXILIARS AL FINAL DE LA VIDA
8.1. El malat terminal
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Actualtizació en Cures Auxiliars d'Infermeria- PRESENCIAL 24/05/2022 a 08/07/2022 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV