Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (nivell avançat) - Presencial

 OBJECTIUS GENERALS

-Proporcionar els coneixements bàsics sobre les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Conèixer la gestió dels al·lèrgens en la restauració col·lectiva per a la prevenció de reaccions adverses. 

- Conèixer els requeriments de la legislació específica.

- Saber atendre les necessitats específiques de les persones amb al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.

CONTINGUTS

 

1. Conceptes generals

1.1. Reaccions adverses a aliments: classificació.

1.2. Intoleràncies

1.3. Al·lèrgies

1.4. L’anafilaxia

1.5. Situacions de risc

1.6. On trobem els al·lèrgens

 

2. Legislació sobre Informació Alimentària

2.1. Reglament UE 1169/2011

2.2. RD126/2015

 

3. Gestió del risc

3.1. Principis bàsics

3.2..Diagrama de gestió

3.3. Bones pràctiques

3.3. Contaminació creuada

3.4. Cartes i menús

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries (nivell avançat) 22/06/2023 a 13/07/2023 20h. de 18:00 a 21:00
Dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV