Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Anàlisi i control de costos AULA VIRTUAL

Destinataris: Treballadors en actiu

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Introduir els participants en els conceptes relacionats amb la comptabilitat analítica.

Proporcionar als participants coneixements sobre diferents models de costos.

Aprendre els elements relacionats amb els costos estàndard i el seu paper.

 

CONTINGUTS:

Þ Fonaments de la comptabilitat analítica

Þ El mètode de costos complets (full-costing)

Þ El model direct-costing

Þ El model ABC

Þ Els costos estàndards

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Anàlisi i control de costos AULA VIRTUAL 25/01/2022 a 17/01/2022 25h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous connexió video-conferències de 18 a 21 h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV