Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Analítica web i pla de màrqueting digital- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

- Entendre la importància de les mètriques per a l'èxit en entorns digitals

- Entendre com funciona un projecte Web i a treure-li partit

- Fixar els objectius d'un projecte Online i portar un seguiment dels mateixos

- Gestionar el nostre blog, web, anuncis i xarxes socials de manera més eficient

- Aprendre a analitzar i buscar casos d'èxit Online, analitzar altres projectes Online i el seu posterior impacte.

- Aprendre a crear i aplicar un Pla de Màrqueting Digital mitjançant tècniques

d'Analítica Web

 

Continguts:

1. Fixar els objectius d'un projecte Online: Acquisition, engagement, conversion, loyalty

2. Sense analítica estem Cecs

3. El mètode Lean: Fail fast, fail cheap

4. El Pla de Màrqueting Digital

• Auditoria

• Estudi de la competència

• Anàlisi DAFO

• Anàlisi de l'Audiència

• Fixar Objectius: SMART goals i KPI

• Tècniques de Màrqueting Digital a curt, mitjà i llarg termini

• Fixar un calendari d'implementació

• Fixar un pressupost

• Avaluar el Pla de Màrqueting Digital

5. Analítica Web aplicada a Xarxes Socials

6. Analítica Web aplicada a Botigues Virtuals

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Analítica web i pla de màrqueting digital- Consorci 2018/19 31/05/2019 a 10/07/2019 50h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV