Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Animació sociocultural- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

- Determinar les necessitats del grup, estudiant i analitzant les característiques tant de la zona d’actuació com del col·lectiu, per a adaptar-se a les necessitats.

- Dissenyar i programar adequadament les diferents activitats que portaran els grups.

- Avaluar les activitats i comportaments de les persones amb objectivitat per a retroalimentar la programació

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. El desenvolupament comunitari

1.1.   Marc de referència

1.2.   Cultura i valors socials

 

2.   Animació d'oci i temps lleure

2.1.   Concepte i evolució del temps lliure

2.2.   Modalitats d’animació

2.3.   Models d’animació en la nova societat de l’oci

 

3.   L'animació en les diferents fases de desenvolupament

3.1 .Elements d’identitat de la vida del grup

3.2. Funcionament i gestió d’un grup

3.3. El grup des del punt de vista de la psicologia

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV