Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Aprenentatge cooperatiu: Curs d'actualització metodológica

 Objectius generals:

· Identificar aspectes organitzatius, metodològics i de gestió d’aula i de centre que afavoreixin una educació per a tothom.

· Conèixer els avantatges del treball cooperatiu com a metodologia inclusiva i participativa per a una educació de qualitat.

· Analitzar alguns mètodes d’aprenentatge cooperatiu i conèixer-ne les particularitats.

· Treballar de manera col·laborativa amb d’altres professionals per aconseguir una millor atenció a la diversitat de l’aula.

· Dissenyar unitats didàctiques amb metodologies cooperatives per poder desenvolupar-les en el centre.

· Portar a terme a les aules les experiències planificades d’aprenentatge cooperatiu.

· Analitzar i valorar el treball realitzat per consolidar la feina cooperativa com a mètode d’atenció a la diversitat d’ús habitual a les aules.

 

Continguts:

 

1. Estructures d’interacció a l’aula. Característiques i condicions de l’aprenentatge cooperatiu.

2. Dimensions de l’aprenentatge entre alumnes.

3. Estratègies per al desenvolupament del treball cooperatiu a l’aula: ensenyament recíproc, trencaclosques, grup d’investigació, grup natural, tutoria entre iguals.

4. Llegim en parella: un programa de tutoria entre iguals amb alumnes i famílies.

5. Elements a tenir en compte en la planificació i organització d’unitats didàctiques amb metodologies cooperatives.

6. Treball col•laboratiu i aprenentatge entre professionals.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Aprenentatge cooperatiu: Curs d'actualització metodológica 20/04/2020 a 13/05/2020 20h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV