Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA

Acció formativa oferida en col·laboració amb 

La formació s'imparteix al Centre Jaume Viladoms a Sabadell

Objectius:
Conèixer la normativa aplicable i les metodologies, tècniques i aparells emprats per determinar la qualitat de les formes farmacèutiques fabricades.
Conèixer les tècniques de mostreig emprades i el tractament estadístic de les dades obtingudes. Establir criteris d'acceptació o rebuig de lots de fabricació.
 
Continguts:
1. Qualitat. Conceptes generals.
2. Classificació general de les formes farmacèutiques.
3. Normativa aplicable als assajos de qualitat.
4. Assajos de qualitat de formes sòlides.
5. Assajos de qualitat de formes líquides.
6. Assajos de qualitat de formes semi sòlides.
7. Tècniques de mostreig i tractament de dades
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Assajos de qualitat de formes farmacèutiques segons FARMACOPEA 14/10/2019 a 25/10/2019 30h. de 18:00 a 21:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV