Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció a la diversitat: AUTISME

Objectius generals:

Introduir als professionals de l'educació en els principals elements derivats de l'espectre autista per a la seva consideració a l'aula.

 

Continguts:

1. Introducció

1.1 Introducció al Trastorn de l' espectre autista

1.2 Què és l'autisme ?

1.3 Característiques de l'Autisme

1.4 Història i Antecedents

1.5 Causes de l'Autisme

2. Neurodesenvolupament

2.1 Etapes de l'autisme

2.2 Autisme Infantil

2.3 Autisme en Adults

2.4 Avaluació Psicològica

3. Trastorns

3.1 Trastorns associats al autisme

4. Desenvolupament a les diferents àrees

4.1 Característiques del desenvolupament motriu

4.2 Característiques del desenvolupament emocional

4.3 Característiques del desenvolupament comunicatiu.

4.4 Característiques del desenvolupament cognitiu.

5. Necessitats educatives

5.1 Enfocament educatiu

5.2 Estratègies educatives

6. Detecció

6.1 Símptomes i indicis de patir el trastorn

6.2 Diagnòstic

6.3 Diagnòstic segons el comportament

7. Intervenció

7.1 Intervenció Psicopedagògica

7.2 Modalitats d'escolarització

7.3 Programes a realitzar

8. Àrea psicoeducativa

8.1 mètodes

8.2 Pictograma

8.3 Activitats segons objectiu

8.5 Entorn social

8.6 Relacions en l'entorn social

8.7 Tractaments i teràpies

8.8 Teràpia amb animals

8.9 Musicoteràpia

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció a la diversitat: AUTISME 19/06/2020 a 15/07/2020 30h. de 15:30 a 17:00
Dilluns, dimecres i divendres connexió videoconferències de 15:30 a 17h

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV