Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció a la diversitat: TDA- Consorci 19/20

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectius generals:

* Aprofundir en el coneixement de la TDA/H (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat).

 

Objectius específics:

* Saber identificar un nen amb TDA/H i saber com tractar-lo.

* Aprendre a orientar als familiars amb un nen amb TDA/H.

* Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

 

Continguts:

1. Definició del trastorn i tipologies.

1.1. El trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat: incidència, causes i símptomes.

1.2. Tipologies de TDAH.

1.3. Tipus amb predomini del dèficit d'atenció.

1.4. Tipus amb predomini de la impulsivitat-hiperactivitat.

1.5. Tipus combinat, on predominen tant símptomes de desatenció com d’impulsivitat-hiperactivitat.

 

2. Història clínica.

2.1. Dades personals, antecedents embaràs, salut als primers 12 mesos, història del desenvolupament, història mèdica, antecedents familiars, factors de risc, funcionament social, funcionament escolar.

2.2. Model de fitxa d’història clínica

 

3. Possibles causes, prevalença i pronòstic.

3.1. Causes: factors genètics, factors ambientals, factors psicosocials

3.2. Prevalença estadística.

3.3. Hi ha un sobrediagnòstic de TDAH?

3.4. Evolució del nen amb de TDAH

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció a la diversitat: TDA- Consorci 19/20 28/01/2020 a 27/02/2020 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV