Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció al malalt d'Alzheimer- Consorci 2018/2019

 OBJECTIUS GENERALS

Conèixer la patologia d’Alzheimer i les seves fases.

Planificar les cures al pacient d’Alzheimer tenint en compte les seves necessitats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Realitzar una comunicació adequada amb la persona amb Alzheimer.

Posar en practica tractaments no farmacològics per potenciar la memòria.

Organitzar tasques i treballs manuals per potenciar les habilitats de cada pacient.

 

CONTINGUTS

1.      L’Alzheimer, que és i com es diagnostica?

2.      Altres tipus de demències.

3.      Les fases del Alzheimer i les seves conseqüències en la salut de la persona i en l’entorn familiar.

4.      La comunicació amb les persones amb Alzheimer.

5.      L’auxiliar dins l’equip de treball en pacient amb demència.

6.      Tipus de tractaments no farmacològic.

7.      Jocs i treballs manuals per ajudar al pacient amb Alzheimer.

8.      La planificació de les cures personalitzades al pacient amb Alzheimer.

9.      Consells per als familiars del pacient amb Alzheimer.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció al malalt d'Alzheimer- Consorci 2018/2019 26/03/2019 a 02/05/2019 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV