Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili-ONLINE

REQUISITS ACCES:

ESO / EGB, o Prova de competències bàsiques publicada pel SOC.

 

DESTINATARIS: Treballadors en situació d'atur

CONTINGUTS:

MF0249_2: Higiene i atenció sanitària domiciliària (170 h)

UF0119: Característiques i necessitats d'atenció higiènica i sanitària de les persones dependents

UF0120: Administració d'aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili

UF0121: Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili

 

MF0250_2: Atenció i suport psicosocial domiciliari (210h)

UF0122: Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili

UF0123: Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents

UF0124: Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn 

 

MF0251_2: Suport domiciliari i alimentació familiar (100h)

UF0125: Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents 

UF0126: Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents

 

MP0028: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (120h)

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Atenció sociosanitària a persones dependents en el domicili-PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 18/02/2021 a 15/10/2021 480h. a determinar
de dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV