Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Big Data I

Destinataris: Treballadors en actiu

 

 CONTINGUTS

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.

2. Introducció a estadística per Big Data

3. Introducció a programació per Big Data

4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades

5. Procediments per l’anàlisi de dades

6. Explotació i visualització de dades

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Big Data I 18/10/2022 a 01/12/2022 40h. de 18:00 a 20:00
dimarts i dijous.

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV