Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

CNC Fresador

Aquest curs es realitzarà a les instal·lacions de l'Escola Navàs a NAVÀS. 

 

OBJECTIUS GENERALS
Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors i afavorir la sevaadaptació a noves àrees de producció.
Conèixer els recursos de la programació dels controls numèrics així com elsprotocols bàsics de manipulació de les màquines eina equipades amb controlnumèric.
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS
·Fer els programes per a mecanitzar peces inicialment senzilles i posteriormentmés complexes.
 
RECURSOS DISPONIBLES
Simuladors del control Fagor 8055, Simuladors del control Fanuk sèrie 31,Fresadora marca Alecop equipada amb control Fagor 8055, Centre de MecanitzatRobodrill equipat amb control Fanuc sèries 31i model B5. Programa de Cam,Mastercam versió 2021.
Els programes del curs es faran amb llenguatge ISO, també amb programacióassistida utilitzant els cicles Fagor, amb Manual Guide per mecanitzar peces en elCentre de Mecanitzat Robodrill
 
CONTINGUTS DELS DOS CURSOS
Introducció al control numèric.
Presentació i manipulació del software
Funcions preparatòries i auxiliars
Sistemes de coordenades
Com es fa un programa per mecanitzar una peça
Programació absoluta i incremental
Què són i com es fan els orígens peça
Trajectòries: Interpolacions lineals i circulars. Planejats
Compensació de radi i de longitud d’eines
Condicions de tall de les eines
Funcions preparatòries de nivell avançat: Trasllat d'orígens i gir de sistemes decoordenades.
Mecanització de peces reals com aplicació dels recursos treballats
Introducció a la programació de torn
Introducció a l’ús de programes de CAM
Aspectes de seguretat
 
 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
CNC Fresador 08/11/2021 a 16/12/2021 40h. de 18:45 a 21:00
dilluns, dimecres i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV