Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

CNC Torn

El curs es realitza a les instal·lacions de l' Escola Salesians de Barcelona

OBJECTIUS GENERALS

-Millorar les competències i les qualificacions dels treballadors i afavorir la seva adaptació a noves àrees de producció. Conèixer els recursos de la programació amb controls numèrics per a la fabricació mecànica automatitzada amb màquines – eina de CNC.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-Dotar al participant de coneixements teòric/pràctics significatius sobre programació de màquines de CNC com a base per a l’adquisició de les competències pertinents necessàries per a l’exercici de les ocupacions relacionades amb la mecanització per control numèric. 

CONTINGUTS

1.            Introducció al control numèric.

2.            Presentació i manipulació del software

3.            Funcions preparatòries i auxiliars

4.            Sistemes de coordenades

5.            Com es fa un programa per mecanitzar una peça

6.            Programació absoluta i incremental

7.            Què són i com es fan els orígens peça

8.            Trajectòries: Interpolacions lineals i circulars

9.            Compensació de radi i de longitud d’eines

10.          Condicions de tall de les eines

11.          Mecanització de peces reals com aplicació dels recursos treballats

12.          Aspectes de seguretat

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
CNC Torn 08/11/2021 a 15/12/2021 40h. de 17:00 a 21:00
Dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV