Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Coeducant en el pati

 Objectius generals:

· Adquirir i/o millorar els coneixements sobre la construcció de la identitat de gènere i l’establiment de relacions desiguals i conflictes basats en el sistema sexe-gènere.

 

Objectius específics:

· Adquirir coneixements i eines per dur a terme una pràctica coeducadora.

· Comprendre situacions i conflictes des de la perspectiva de gènere.

· Facilitar la identificació d’actituds poc respectuoses i abusives normalitzades.

 

Continguts:

 

1. Fonaments pedagògics

1.1 Perspectiva de gènere

1.2Educació com a eina de transformació social i

1.3 Coeducació

2. Conceptes bàsics per estudiar la igualtat de gènere:

2.1 Diferències de sexe i de gènere

2.2 Socialització i estereotips de gènere

2.3 El joc i la construcció del gènere

2.4 Models de feminitat i de masculinitat

3. Resolució de conflictes amb perspectiva de gènere

3.1 Discriminació basada en el sistema sexe-gènere

3.2 La violència

3.3 Conflictes i resolució amb perspectiva de gènere

3.4 Alguns conflictes... coses de nens?

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Coeducant en el pati 01/06/2020 a 10/06/2020 20h. de 17:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres
Coeducant en el pati 06/07/2020 a 10/07/2020 20h. de 16:00 a 20:00
dilluns a divendres
Coeducant en el pati 13/07/2020 a 17/07/2020 20h. de 09:00 a 13:00
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV