Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Com elaborar un pla de màrqueting digital

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

- Identificar els mitjans digitals per a desenvolupar un pla de e-màrqueting.

- Comparar i sel·leccionar els canals i eines digital per a dissenyar un pla de e-màrqueting.

Objectius específics:

- Organitzar els recursos tècnics, humans i materials per a desenvolupar les accions del pla de màrqueting.

- Fer ús de tècniques i eines de gestió per a implementar-lo.

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. Comunicació digital i mitjans digitals.

2. Principals canals digitals per promoure la venda online.

2.1.   Publicitat on-line en pantalla.

2.2.   Vídeo.

2.3.   Màrqueting mòbil

2.4.   Responsive Websites

2.5.   E-mail màrqueting

2.6.   Màrqueting de reus socials

2.7.   Màrqueting d'afiliació

3. Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting

3.1.   Eines de publicitat online

3.2.   Eines de distribució en línea

3.3.   Eines per processar els pagaments online

3.4.   Eines de servei al client online

3.5.   Creació de continguts

3.6.   Eines per a la publicitat a les xarxes socials

3.7.   Màrqueting de correu electrònic

3.8.   Màrqueting de motors de cerca (SEM) com Google Adwords

3.9.   Eines d'optimització

4. Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l'e-màrqueting

4.1.   Concepte del pressupost de màrqueting

4.2.   Etapes d'elaboració del pressupost

4.3.   Construcció del pressupost

4.4.   Planificació pressupostària: la ratio de conversió

 

4.5.   Programa de treball i estratègies d'anàlisi

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV