Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comerç electrònic i botiga virtual

DESTINATARIS: Treballadors en actiu

OBJECTIUS GENERALS

Presentar les formes de comercialització electrònica, dominant els paràmetres per a la venda en Internet, i valorar la incidència que té el comerç electrònic per a l'economia global i el desenvolupament empresarial.

 CONTINGUTS

1. La botiga on-line

1.1. Què és l’ecommerce?

1.2. Avantatges i inconvenients del comerç electrònic

1.3. Botigues virtuals, tipus de comerç B2B, B2C I B2B2C

 

2. Eines per crear una botiga en línia

2.1. Etapes prèvies a la creació de la botiga virtual; estructura.

2.2. Posada en marxa d’una botiga virtual.

2.3. Normativa sobre protecció de dades i comerç electrònic .

 

3. Publicitat i màrqueting on–line

3.1. Catàlegs en línia

3.2. . Publicitat de la botiga virtual

3.3. Pla de màrqueting on-line

3.4. Xarxes socials a la botiga on-line

3.5. Tècniques de fidelització

 

4. Logística

4.1. Procés de compres

4.2. Gestió de comandes

4.3. Sistema de pagament

4.4. Distribució : Enviaments de mercaderia

 

5. Atenció al client

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comerç electrònic i botiga virtual 25/03/2020 a 08/05/2020 45h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV