Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat avançada- ONLINE

 Objectius específics:

 

· Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants.

· Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos.

· Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final.

· Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat.

·  Analitzar les conseqüències fiscal de les decisions comptables.

Continguts:

1. Recordatori de conceptes generals

2. Immobilitzat

3. Provisions i deterioraments de valor

4. Moneda estrangera.

5. Valors mobiliaris

6. Comptabilització del Impost de societats.

 

 

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat avançada- ONLINE 28/10/2021 a 16/12/2021 60h. de 18:30 a 21:00
dimarts a dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV