Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comptabilitat informatitzada- Consorci 2018/2019

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectius generals:

 - Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica

- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen.

- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà.

 

Objectius específics:

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat.

- Definir el que es un programa informàtic de comptabilitat.

- Aprendre les parts bàsiques del programa.

- Agafar agilitat en la seva utilització.

- Identificar les avantatges del programa, però també les precaucions a tenir.

- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.

 

 

Continguts:

1. El procés comptable

1.1. Comptes Llibres

1.2. Assentaments comptables

1.3. Els documents final de la comptabilitat

1.4. Balanç de situació

1.5. Compte de Pèrdues i Guanys

 

2. El programa informàtic

2.1. Què es un programa de comptabilitat

2.2. Per què serveix

2.3. Altres aplicacions

 

3. Estructuració bàsica del programa de comptabilitat

3.1. Operacions generals

3.2. Definició del Pla comptable

3.3. Obertura de comptes

3.4. Operacions específiques

3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A.

3.6. Venciments

3.7. Immobilitzat

 

4. Operativa del programa

4.1. Entrada d’assentaments

4.2. Realització d’operacions específiques

4.3. Consultes i obtenció d’informació

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comptabilitat informatitzada- Consorci 2018/2019 a determinar 40h. de 18:00 a 21:00
dilluns, dimecres i divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV