Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Comunicació i Col·laboració amb eines digitals - Actic Nivell Bàsic (Programa ADA) - Aula virtual

Destinataris:  Programa de formació ADA dirigit a dones, prioritàriament desocupades, quan vulguin millorar les seves competències digitals per tal de tenir més possibilitats de trobar feina

Continguts: 

 

1.            Interacció i compartició d’informació i continguts digitals (20 hores)

a.            Identificació d'eines de comunicació síncrona i asíncrona

b.            Especificacions per compartir la informació

c.            Descripció de les fases de participació en comunitats digitals

d.            Comprensió de la realitat virtual i augmentada

e.            Navegació en l’entorn virtual d’aprenentatge on es realitza el programa formatiu

 

2.            Iniciació a la col·laboració entre persones i equips mitjançant eines digitals

a.            Identificació i ús d’eines digitals per al treball col·laboratiu

b.            Identificació i comprensió de normes d’ús establertes en l'equip

 

3.            Eines bàsiques de participació en la societat digital

a.            Ús bàsic d’espais, plataformes i serveis per participar en la societat digital

b.            Integració de mitjans digitals en els hàbits quotidians

 

Possibilitat de realitzar la prova oficial de l’ACTIC certificada per la Generalitat de Catalunya

 
Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Comunicació i Col·laboració amb eines digitals - Actic Nivell Bàsic (Programa ADA) - Aula virtual 04/12/2023 a 11/12/2024 40h. de 15:00 a 20:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV