Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Confecció i publicació de pàgines web PRESENCIAL/AULA VIRTUAL

DESTINATARIS: Treballadors en situació d'atur

REQUISITS ACCES:

ESO / EGB, o Prova de competències bàsiques publicada pel SOC.

CONTINGUTS:

MF0952_2: Creació de pàgines web (210h):

              UF1302: Creació de pàgines web amb el llenguatge de marques (80h)

              UF1303: Elaboració de fulls d’estil (70h)

              UF1304: Elaboració de plantilles (60h)

MF0951_2: Integració de components de programari a pàgines web (180h):

 UF1305: Programació amb llenguatges script a pàgines web (90h)

 UF1306: Proves de les funcionalitats i optimització de pàgines web (90h)

MF0952_2: Publicació de pàgines web (90h)

MP0384: Mòdul de pràctiques professionals no laborals en empresa (80h)

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Confecció i publicació de pàgines web PRESENCIAL/AULA VIRTUAL 08/02/2021 a 30/09/2021 560h. a determinar
de dilluns a divendres per les tardes Presencial / aula virtual

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV