Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat- Consorci 2018/19

Lloc d’impartició:

ESCOLA SANT GERVASI

Crer. Sabadell, 41

08100 Mollet del Vallès

 

Destinataris: Treballadors en actiu 

Objectius:

¨ Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

¨ Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

¨ Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

 

Continguts:    

 

1. Control de les conductes problemàtiques

1.1. Control de la conducta

1.1.1. La conducta problemàtica. Suport conductual positiu

1.1.2. Estratègies reactives. Identificació de la conducta

1.2. Conductes sense risc imminent

1.3. Conductes amb risc imminent

1.4. Conductes incontrolables

 

2. Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

2.1. Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis d'actuació.

2.2. Evasió de l'agressió

2.3. Defensa i fuga

2.4. Conducció de l'usuari

2.5. Immobilització de l'usuari agitat

2.6. Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.

2.7 Contenció mecànica.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Contenció física i emocional: maneig de crisi d'agressivitat- Consorci 2018/19 06/11/2019 a 27/11/2019 20h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV