Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Control de pànic col·lectiu- Consorci 17/18

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

· Conèixer les característiques i fases d'una catàstrofe generadora de situacions de pànic col·lectiu

· Facilitar l'autoconeixement i la gestió de les pròpies emocions com a intervinents en situacions de pànic Saber com cal actuar enfront situacions de pànic

 

Continguts:

1. Introducció

* Tipus de catàstrofes: característiques i fases

* Característiques del lloc de la catàstrofe: soterranis, espais oberts, llocs d´oci, esdeveniments esportius, hospitals.

* Comportament col•lectiu.

* Pànic.

* Trastorns: síndrome de l’estrès posttraumàtic. Síndrome del supervivent.

 

2. Àrea psicològica intervinents:

* Auto-coneixement emocional i autocontrol.

* Por i atacs de pànic.

* Habilitats socials i capacitat de lideratge.

* Atenció psicològica per a intervinents: Debriefing; desmobilització.

 

3. Àrea tècnica:

* Control del comportament de pànic.

* Actuacions davant d'altres comportaments.

* El recompte.

* Criteris a seguir en una adequada actuació en prevenció i avaluació d´una emergència.

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Control de pànic col·lectiu- Consorci 17/18 08/10/2018 a 07/11/2018 30h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV