Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

 REQUISITS ACCES:

Certificat  de  professionalitat de  nivell  2  (ESO o EGB ,  Prova  accés  CFGM aprovada, prova accés universitat o fer prova davaluació de competències publicada pel SOC).

 

Objectius:

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Continguts:

MF1016_2: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional. (100 hores)

• UF0127: Suport en la recepció i acolliment en institucions de persones dependents. (30 hores)

• UF0128: Suport en l'organització d'activitats per a persones dependents en institucions. (70 hores)

MF1017_2: Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions. (70 hores) MF1018_2: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions. (70 hores) MF1019_2: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions. (130 hores)

• UF0129: Animació social de persones dependents en institucions. (30 hores)

• UF0130: Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions. (50 hores)

• UF0131: Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions. (50 hores)

MP0029: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions. (80 hores)

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials 29/05/2023 a 10/10/2023 450h. de 15:00 a 20:00
dilluns a divendres Presencial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV