Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

CP Direcció i Coordinació d'Activitats de temps lliure Educació Infantil i Juvenil

Destinataris: Treballadors en actiu.

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT DE NIVELL 3.

Requisits d'accés: 

 • Tenir 18 anys.

 • Títol de Batxiller.

• Certificat de professionalitat de nivell 3.

• Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

• Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau superior o bé haver superat les proves d'accés corresponents regulades per les administracions educatives.

• Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

* Tenir CP Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

 

Continguts:

 
MF1868_2: Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre (60 hores)
 
MF1870_3: Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre (80 hores)
 
MP0410: Módulo de prácticas profesionales no laborales (120 hores)

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
CP Direcció i Coordinació d'Activitats de temps lliure Educació Infantil i Juvenil 12/09/2022 a 14/12/2022 410h. de 15:00 a 20:00
Dilluns a divendres Dilluns i dimecres presencial Dimarts, dijous i divendres aula virtual

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV