Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

Dissenyar o replicar models per imprimir en 3D des de la mesura fins el acabat final de la peça.

Continguts:

1.Biblioteques d’objectes, on trobar i compartir models

2.Adquisició de dades, mesura i escaneig

3.Tipologia de programari de disseny tridimensional

4.Disseny paramètric amb SOLIDWORKS /FREECAD

5.Característiques dels materials

6.Acabats funcionals

7.Recobriments

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV