Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

 Dissenyar o replicar models orgànics amb tècniques d’adquisició de dades com la fotometria i el seu modelatge tridimensional i els tipus de materials i acabats que la impressió 3d ofereix.

Continguts:

1.Biblioteques d’objectes, on trobar i compartir models orgànics

2.Tipologia de programari e disseny tridimensional

3.Adquisició de dades, escaneig i fotometria

4.Disseny orgànic Meshmixer

5.Tècniques de motllo de cera perduda

6.Característiques dels materials

7.Acabat estètic

7.1.Tractaments mecànics

7.2.Tractaments químics

8.Recobriments

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D- Consorci 2019/20 14/04/2020 a 14/05/2020 30h. de 18:00 a 21:00
dimarts i dijous

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV