Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Educació emocional a l'aula - Aula Virtual

 OBJECTIUS GENERALS

 

Millorar les competències de l’educació emocional a l'escola i a la vida.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

-          Conèixer què és la intel·ligència emocional i identificar el nou enfocament de la intel·ligència per a desenvolupar programes d’educació emocional.

-          Facilitar estratègies per a potenciar l’autoconeixement en l’alumnat i els docents.

-          Aprendre a gestionar millor les emocions i l’estrès, mitjançant la identificació de les pròpies respostes emocionals i les seves causes.

-          Conèixer els elements que influeixen en l’autoestima i la motivació.

-          Millorar les relacions interpersonals i la comunicació dins i fora de l’aula a partir de l’empatia, l’escolta i l’assertivitat.

-          Promoure l’educació emocional entre l’alumnat.

-          Aplicar els aprenentatges dins la comunitat educativa

 

 

CONTINGUTS

 

1. Què és una emoció?

1.1. Definició d’emoció i estat emocional.

1.2. Construcció de les emocions.

 

2. Intel·ligència Emocional: De Howard Garner a Daniel Goleman.

2.1. Intel·ligència interpersonal i intrapersonal.

2.2. Les competències emocionals.

2.3. Consciència Emocional.

2.4. Reconèixer emocions. Emocions bàsiques i funcions de les emocions.

2.5. La vivència emocional.

2.6. Regulació Emocional.

2.7. La gestió de les emocions dins i fora de l’aula.

2.8. Tècniques per treballar l’estrès.

2.9. Autonomia Emocional.

2.10. L’autoestima.

2.11. La resiliència.

2.12. La motivació.

2.13. Habilitats Socials.

2.14. Comunicació assertiva.

2.15. Empatia i escolta activa.

2.16. Dinàmiques cooperatives per afavorir les relacions interpersonals en el grup classe i en el claustre.

2.17. Benestar i alegria com a motors de l’aprenentatge.

2.18. Aplicacions de l’Educació Emocional a l’aula i a la comunitat educativa.

2.19. Dissenyar activitats a l’aula per a treballar les competències emocionals.

2.20. Conèixer les emocions bàsiques.

2.21. Aprendre a expressar les emocions i tècniques de regulació.

2.22. Treballar la comunicació entre iguals des del respecte i l’acceptació.

2.23. Promoure accions de comunicació assertiva i de motivació dins el claustre.

2.24. Donar a conèixer l’educació emocional a les famílies.

2.25. Les entrevistes

2.26. Disseny de xerrades

2.27. La neurociència i l’Educació Emocional.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV