Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat- Consorci 2018/19

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:                                                                                                                                                                    

Conèixer i desenvolupar activitats de psicoestimulació que ajudin a frenar el deteriorament cognitiu de les persones amb demències.

Per tal motiu, en finalitzar el curs el participant ha de ser capaç de:

1. Obtenir els coneixements elementals que defineixen l'estimulació cognitiva.

2. Fer servir l'Escala Global del Deteriorament de Reisberg per a un posterior disseny d'intervenció

3. Conèixer les tècniques bàsiques d'estimulació cognitiva.

4. Classificar els diferents tipus de pacients i situacions que es poden donar en la intervenció

5. Adquirir els coneixements necessaris que els ajudin a entrenar totes les funcions cognitives en funció de la fase de deteriorament en què es troben els usuaris.

6. Utilitzar els recursos, estratègies i elements teoricopràctics que ajudin a mantenir / retardar el deteriorament de les funcions cognitives.

7. Saber identificar i catalogar els objectes de la vida quotidiana com a recursos d'estimulació cognitiva.

8. Coordinar equips de treball en l'aplicació de recursos i estratègies per potenciar la funció cognitiva dels usuaris

Continguts:                                                                                                                                                                 

1. Definició d'estimulació cognitiva

 

2. Principals tècniques que s'utilitzen en l'estimulació cognitiva

2.1.   Teràpia d'Orientació a la Realitat

2.2.   reminiscències

 

3. Classificació i tractament de pacients dements

3.1.   Pacients que no volen fer res

3.2.   Pacients apàtics o sense motivació

3.3.   Pacients que criden l'atenció del grup, que són molt participatius o "protagonistes"

3.4.   Pacients poc participatius, però motivats

3.5.   Pacients que es comporten d'una manera agressiu

3.6.   Pacients que s'angoixen o que presenten ansietat durant la realització de les activitats

3.7.   Pacients que diuen paraules grolleres o improperis

3.8.   Pacients que molesten o interrompen

3.9.   Treballar amb un grup en què uns pacients són molt ràpids i altres molt lents

3.10.   Pacients als quals no els agrada la tasca proposada

3.11.   pacients manipuladors

3.12.   Pacients que varien en el seu rendiment d'un dia a un altre

 

 

4. Activitats per a l'entrenament de les funcions cognitives

4.1.   Què és el que cal entrenar en cada fase?

4.2.   Estimulació de l'Orientació: temporal, espacial i personal

4.3.   Estimulació del Llenguatge: oral i escrit

4.4.   Estimulació de la Praxis

4.5.   Estimulació de les Gnòsies

4.6.   Estimulació de la Memòria

4.7.   Estimulació de l'Esquema Corporal (propi i aliè)

4.8.   Estimulació de les Funcions Executives

4.9.   Estimulació de les Activitats significatives

 

.10. Estimulació del Càlcul

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Estimulació cognitiva a persones de la tercera edat- Consorci 2018/19 02/10/2019 a 21/10/2019 15h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV