Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Estratègies Màrqueting Digital - Consorci 2017

Destinataris: Treballadors en actiu

Continguts:

1.Introducció al màrqueting digital

1.1. Conceptes generals

1.2. Internet de les persones i Internet de les coses: evolució de         

 l'àmbit digital des del 1995 fins avui. Què vindrà en un futur?

1.3. Concepte d'intermediació digital.

2. Màrqueting i comerç electrònic

2.1.Canals propis, canals comprats i canals guanyats.

2.2.Ser a Internet: perquè ser a Internet i de quina manera. Drupal, wordpress, magento... La importància dels continguts.

3. Estratègia de màrqueting i mitjans socials

3.1. Monitorització i estratègia de màrqueting digital: Monitoritzem la xarxa. Controlem què diuen de nosaltres i què diuen de la

competència.

3.2. La importància de la Base de dades pròpia: Identificar clients, convertir els leads en clients, en dades. Després segmentem i fidelitzem

3.3. INBOUND VS OUTBOUND MARKETING

4. Estratègies de màrqueting digital

4.1. Publicitat online i estratègia publicitària: Estratègia publicitària, briefing i targets. Diferents formats publicitaris.

4.2. E-mail màrqueting: Estratègies de campanyes de correu electrònic. Errors comuns.

4.3. Màrqueting d'afiliació: Eixos bàsics d'un programa d'afiliació. Avantatges i inconvenients. Principals xarxes d'afiliats.

4.4. Mobile Marketing: accions pull i push

4.5. Social Media Marketing: Xarxes socials. Què són? Quins tipus hi ha? Segmentació i hàbits d'ús a les xarxes socials. Fases d'un pla de social media.

5. Anàlisi DAFO

6. Màrqueting viral

7. Posicionament en cercadors amb contingut 2.0

7.1. Mètriques digitals i fidelització: analítica web, Nielsen, OJD, Comscore…

 

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV