Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Fabricació additiva per impressió 3D

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius generals:

Conèixer les tecnologies de fabricació digital, i aprendre el funcionament i parametrització de les impressores 3D adquirint els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d’operador de impressió 3D.

Continguts:

1.Que és la fabricació digital

2.Metodologia en la fabricació digital

3.Tipus de fabricació digital

3.1.Additiva

3.2.Sostractiva

4.Pros i contres de la fabricació digital

5.Maquinari per la fabricació digital

6.Programari per la fabricació digital

7.Tipus de maquinari

8.Imitacions i com salvar-les

9.Materials

10.Preparació de fitxers

11.Programari de laminat

12.Parametrització

13.Calibrat del maquinari FDM

14.Procés de fabricació

    

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV