Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball - Aula virtual

Objectius:
 
- Coneix les diferències existents entre cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació.
- Aprèn a identificar els diferents actors d'amenaça presents en el cyberespai i la seva situació actual.
- Ser conscient dels quatre cyberatacs més habituals contra PIMES i aprèn a defensar-te contra ells.
- Aprèn a treballar de forma segura en remot gestionant el risc i salvaguardant la seva informació.
 
Continguts:
 
1. Cyberespai, cyberseguretat i seguretat de la informació
2. Situació actual del cyberespai i factors d'amenaça
3. Els 4 cyberatacs més habituals contra PIMES
4. Defensa d'una Pime en el cyberespai
5. Entenent i gestionant el risc
6. Salvaguardant la seva informació
7. Treballar de forma segura, també en remot

8. Exemples d'atacs actuals i com actuaríem ara 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Gestió de la ciberseguretat en l'entorn del teletreball - Aula virtual 30/11/2022 a 13/12/2022 20h. de 18:00 a 21:00
Dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres: Identificació
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    

INFORMACIÓ DE DIRECCIÓ


Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca

DADES DE CONTACTE


Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: * Altra titulació Especificar:

SITUACIÓ LABORAL


Col·lectiu: * Col·lectiu Ocupat:
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)

Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Categoria:
Persones a l’atur:
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV