Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Gestió de l'estrès ONLINE

Destinataris: Treballadors en actiu

Objectius:

- Identificar les diferents formes de respostes destrès.

- Ensenyar tècniques de reducció de l'estrès.

 

- Utilitzar mètodes i eines per organitzar el treball i per una bona gestió del temps.

 

Continguts:

1. Què és l'estrès: Aspectes personals i psicosocials

2. L'estrès com a problema laboral i psicosocial

3. Estratègies de gestió de l'estrès

4. Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès

5. Bases de l'organització del treball

 

6. Mètodes i eines per organitzar el treball

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Gestió de l'estrès ONLINE 12/04/2021 a 11/05/2021 20h. de 18:00 a 21:00
dilluns i dimecres de 18 a 20h connexió a videoconferència + 1h treball a casa Dilluns 19/04 sessió presecial

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV