Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

Habilitats de comunicació- PRESENCIAL

 Objectius:

Posar en pràctica les habilitats de comunicació per permetre participar d’una mera eficaç i constructiva en la vida professional.

 

Continguts:

 

M01. Habilitats de comunicació en l’ocupació (5h)

M02. La comunicació assertiva (5h)

M03. Habilitats comunicatives en públic (10h)

M04. La negociació positiva (10h)

 

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
Habilitats de comunicació- PRESENCIAL 13/10/2021 a 20/10/2021 30h. de 15:00 a 20:00
dilluns a divendres

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV