Sol·licitud de preinscripció

  • 1Seleccioni les unitats formatives
  • 2Dades generales
  • Confirmació

IFCT094PO- Programar amb Scratch- TELEFORMACIÓ

 Destinataris: Treballadors en actiu dels següents convenis

8           Enseñanza privada
26         Autoescuelas
30         Centros de asistencia y educación infantil
35         Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos
45         Colegios mayores universitarios
46         Centros y servicios de atención a personas con discapacidad
50         Centros de educación universitaria e investigación
120       Reforma juvenil y protección de menores
121       Sector de ocio educativo y animación sociocultural 
 
Objectius: Dissenyar jocs amb Scratch a l'aula.

Continguts: 

1. INTRODUCCIÓ A SCRATCH.

1.1. Conceptes bàsics.

1.2. Els personatges.

1.3. Com i on programem ?.

 

2. PROGRAMACIÓ D'UN JOC.

2.1. Com començar.

2.2. Elements i valors.

2.3. Modificacions.

2.4. Finalitzant el joc.

 

3. MODIFICACIONS.

3.1. A l'escenari.

3.2. En el fons.

3.3. Els efectes de transició.

 

4. JOCS COMPLEXOS.

4.1. Laberint (II).

4.2. Laberint (III).

 

 

5. PROJECTE FINAL.

Em vull preinscriure a tot l'itinerari
Em vull preinscriure només a algunes unitats formatives
Denominació Dates Hores Horari Preinscripció
IFCT094PO- Programar amb Scratch- TELEFORMACIÓ 17/01/2022 a 17/02/2022 30h. a determinar
Teleformació

DADES DE L' ALUMNE


Nom * Cognoms*
NIF/NIE/Altres*
Sexe * Data de naixement: *
Discapacitat:    
Adreça*
Població* CP*
Província* Comarca
Telèfon fix Mòbil*
E-mail*

ESTUDIS REALITZATS


Nivell d'estudis finalitzats: *

SITUACIÓ LABORAL


Situació laboral *
Lloc de treball
Àrea funcionals del lloc de treball: (només ocupats/ades)
Categoria
Categoria Professional: (només ocupats/ades)
Raó social/Nom empresa:
NIF/NIE/Altres
Adreça
Població
CP
Canviar dades de facturació
Conectar con el TPV